Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

MD_TopicCategoryCode<>

Naziv/Naziv uloge
XML vrijednost
Domenski kod 
  Opis
  MD_TopicCategoryCode TopicCatCd

visoka razina tematske podjele geografskih informacija koja služi za grupiranje i pretraživanje raspoloživih skupova podataka. Može se koristiti i za grupiranje ključnih riječi.
Dani primjeri nisu kompletni.

NAPOMENA: Podrazumijeva se da postoje preklapanja između općih kategorija, a od korisnika se traži da odabere jednu koja je najprikladnija.

uzgoj   farming
001
uzgoj životinja i/ili uzgoj biljaka
Primjeri: poljoprivreda, navodnjavanje, marikultura, plantaže, uzgoj stoke, bolesti i nametnici na usjevima i stoci

  živi svijet

  biota

002

flora i/ili fauna u prirodnom okruženju 
Primjeri: divlje životinje, vegetacija, biološke znanosti, ekologija, divljina, morske životinje, močvare, staništa

  granice

  boundaries

003

administrativni opisi zemljišta 
Primjeri: političke i upravne granice

klimatologija, meteorologija i atmosfera

climatologyMeteorologyAtmosphere

004

procesi i fenomeni u atmosferi 
Primjeri: oblaci, vrijeme, klima, atmosferski uvjeti, klimatske promjene, padaline

  ekonomija

  economy

005

ekonomske aktivnosti, uvjeti i zapošljavanje 
Primjeri: proizvodnja, rad, prihod, trgovina, industrija, turizam i ekoturizam, šumarstvo, ribarstvo, komercijalan ili nekomercijalan izlov, istraživanje i iskorištavanje resursa kao što su minerali,nafta i plin

  visina

  elevation

006

visina iznad ili ispod razine mora 
Primjeri: visina, batimetrija, digitalni modeli visina, nagib izvedeni proizvodi

  okoliš

  environment

007

sastavnice okoliša, zaštita i očuvanje 
Primjeri: zagađenje okoliša, skladištenje i tretiranje otpada, procjena utjecaja na okoliš, praćenje opasnosti po okoliš, prirodni rezervati, krajolik

geo-znanstvene informacije

  geoscientificInformation

008

informacije koje se odnose na znanost o Zemlji 
Primjeri: geofizička obilježja i procesi, geologija, minerali, znanost povezana s sastavom, strukturom i podrijetlom Zemljinih stijena, opasnost od potresa, vulkanske aktivnosti, klizišta, informacije o sili teži, tlu, permafrostu, hidrogeologiji, eroziji

  zdravlje

  health

009

zdravlje, zdravstvene usluge, ljudska ekologija i sigurnost 
Primjeri: bolesti, faktori koji utječu na zdravlje, higijena, uživanje opijata, mentalno i fizičko zdravlje, zdravstvene usluge

osnovne slikovne karte i pokrov Zemlje

  imageryBaseMapsEarthCover

010 

osnovne karte 
Primjeri: Zemljin pokrov, topografske karte, snimke, neklasificirane snimke, bilješke

obavještajna služba i vojska

  intelligenceMilitary 011

vojne baze, objekti, aktivnosti

Primjeri: vojarne, poligoni za obuku, vojne prometnice, prikupljanje informacija

kopnene vode   inlandWaters 012 obilježja kopnenih voda, sustavi odvodnje i njihove značajke 
Primjeri: rijeke i glečeri, slana jezera, planovi korištenja voda, ustave, tokovi, poplave, kvaliteta vode, hidrografski dijagrami

lokacija

  location 013 položajne informacije i usluge 
Primjeri: adrese, geodetske mreže, kontrolne točke, poštanske zone i usluge, geografska imena
oceani   oceans 014 značajke i obilježja slanih voda (bez kopnenih voda)
Primjeri: plima i oseka, plimni valovi, obalne informacije, morski grebeni
planski katastar   planningCadastre 015 informacije korištene za planiranje budućeg korištenja zemlje 
Primjeri: karte korištenja zemlje, prostorni i urbanistički planovi, katastarske izmjere, vlasništvo nad zemljom
društvo   society 016 karakteristike društva i kulture 
Primjeri: naselja, antropologija, arheologija, edukacija, tradicionalna vjerovanja, načini i običaji, demografski podaci, rekreativna područja i aktivnosti, procjena socijalnih utjecaja, kriminal i pravosuđe, informacije o popisu stanovništava
struktura   stucture 017 ljudske građevine 
Primjeri: zgrade, muzeji, crkve, tvornice, stanovanje, spomenici, dućani, tornjevi
promet   transportation 018 sredstva za prijevoz ljudi i/ili robe 
Primjeri: ceste, zračne luke/piste, rute dostave, tuneli, nautičke karte, lokacija vozila ili plovila, aeronautičke karte, željeznice
infrastrukturni sustavi   utilitiesCommunication 019 energetski, vodeni i otpadni sustavi, komunikacijska infrastruktura   i usluge
Primjeri: hidroelektrane, geotermalni, solarni i nuklearni izvori   energije, čišćenje i distribucija vode, skupljanje i zbrinjavanje otpadnih voda, električna i plinska distribucija, komunikacija podataka, telekomunikacija, radio, komunikacijske mreže