Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka na prvom čitanju u Hrvatskom saboru

Dana 12. veljače 2020. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, u prvo čitanje prema Hrvatskom Saboru upućen je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Prijedlogom, kojeg je izradila Državna geodetska uprava, usklađuje se Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka s Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.

Državni tajnik Željko Uhlir predstavio je zastupnicima Hrvatskog sabora Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka te je istaknuo kako se navedenom izmjenom prati usklađivanje hrvatskog s europskim zakonodavstvom, ali se i dorađuju odredbe važećeg zakona na nacionalnoj razini kako bi se omogućila njegova bolja primjena. U saborskoj raspravi koja je uslijedila zastupnici su izrazili pozitivno mišljenje o predloženom zakonu, istaknuli važnost transparentnosti i dostupnosti prostornih podataka na jednom mjestu, te naglasili značaj navedenog zakona za prostorne informacije, kako na nacionalnoj razini tako i za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.