Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Predano Izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastukture prostornih podataka

Državna geodetska uprava kao Nacionalna kontaktna točka (NKT) za INSPIRE predala je ovogodišnje sažeto Izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) koje je temeljem izmjene Direktive INSPIRE stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ, obvezna činiti svake godine do 31. ožujka.
Izvješće za 2020. godinu temelji se na Sažetom izvješću (engl. Country fische) koji je proširen za aktivnosti i rezultate ostvarene zaključno s 15. svibnjem 2019. godine.

U ovogodišnjem Izvješću, opisan je napredak NIPP-a i ostvareni rezultati koji se odnose na broj identificiranih skupova prostornih podataka te broj razvijenih mrežnih usluga. Dostizanje interoperabilnosti podataka uključenih u NIPP bilježi sporiji napredak te su u ovom smjeru planirane i buduće aktivnosti NKT-a. Također, opisane su aktivnosti na jačanju kapaciteta NIPP-a ostvarene u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“.

Temeljem dostavljenog Izvješća, kao i ostalih aktivnosti kojima se određuje status i ostvareni napredak u implementaciji Direktive INSPIRE, Europske komisija procijeniti će napore koje Republika Hrvatska ulaže u uspostavu, održavanje i razvoj NIPP-a.

Europska komisija, početkom ožujka 2020. godine, objavila je sažeto Izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu, kojem možete pristupiti na mrežnoj stranici: https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/HR.