Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Hrvatski sabor usvojio Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Hrvatski sabor na svojoj 16. sjednici održanoj 17. travnja 2020. godine usvojio je Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka u drugom čitanju sa 107 glasova „za“ i 11 “suzdržanih”. Tijekom rasprave u Hrvatskom saboru prostorni podaci prepoznati su kao izuzetno važni za socijalni i gospodarski napredak društva, ali i za praćenje promjena koje se događaju u okolišu. Također, istaknuto je da je Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) jedan od najvažnijih sustava za razvoj Republike Hrvatske.
 
Vlada Republike Hrvatske je podnijela 9. travnja 2020. godine Hrvatskom saboru Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka temeljem kojeg je Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo, na 37. elektroničkoj sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, raspravio navedeni akt te jednoglasno sa 12 glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.
 
Konačnim prijedlogom zakona, usklađuje se Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sa Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.
 
Također, mijenja se sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u cilju postizanja učinkovitijeg rada Vijeća, kao i nadležnosti Nacionalne kontaktne točke u pogledu izvještavanja država članica prema Europskoj komisiji te se Zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata NIPP-a.