Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljen Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Dana 24.4.2020. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine, br. 50/2020).

Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka izglasan je u Hrvatskom saboru 16. travnja 2020. godine. Na ovaj su način provedene izmjene Zakona o NIPP-u (NN 56/13 i 52/18), te je Zakon usklađen sa Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.

Uvedene su i promjene u sastavu Vijeća NIPP-a radi njegovog učinkovitijeg rada. U pogledu izvještavanja država članica prema Europskoj komisiji izmijenjene su nadležnosti Nacionalne kontaktne točke. Također, Zakon je usklađen sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata NIPP-a.