Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održana konstituirajuća sjednica Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Dana 17. prosinca 2020. godine održana je, u virtualnom okruženju, konstituirajuća sjednica sedmog saziva Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

 
Predsjednik i članovi 7. saziva Vijeća NIPP-a na konstituirajućoj sjednici održanoj u virtualnom okruženju

Predsjednik Vijeća NIPP-a, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., izvijestio je članove Vijeća NIPP-a i ostale nazočne da je Vlada Republike Hrvatske na 24. sjednici, održanoj 26. studenog 2020. godine, donijela Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Vijeća NIPP-a te je istovremeno donijela i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća NIPP-a.

Članovi Vijeća NIPP-a su predstavnici iz Nacionalne kontakt točke, tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode, graditeljstva i prostornoga uređenja, poslove e-Hrvatske, obranu, promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije, poljoprivredu i šumarstvo, znanost i obrazovanje, zaštitu kulturne baštine, gospodarstvo, državne izmjere i katastra nekretnina, službene statistike, meteorološke i hidrološke djelatnosti, sigurnost plovidbe, hidrografske djelatnosti, zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike, informatičke tehnologije i strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije.
 
Na konstituiranoj sjednici Vijeća NIPP-a usvojen je Poslovnik o radu Vijeća NIPP-a. Predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina, mr. sc. Ljerka Marić i predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode, dr. sc. Aljoša Duplić jednoglasno su izabrani za zamjenike predsjednika Vijeća NIPP-a. Također, jednoglasno je izabran i predstavnik iz Nacionalne kontakt točke, mr. sc. Tomislav Ciceli za Tajnika Vijeća NIPP-a.
 
Sukladno Poslovniku o radu Vijeća NIPP-a, kao stalno provedbeno tijelo NIPP-a, osnovan je Odbor NIPP-a. Izabrana predsjednica Odbora NIPP-a je mr. sc. Ljerka Marić, a kao članovi Odbora NIPP-a izabrani su mr. sc. Tomislav Ciceli i dr. sc. Iva Gašparović, predstavnici Nacionalne kontakt točke; Tanja Pušelj Ostroški, predstavnica zajednice gospodarstva i informatičke tehnologije; Mladen Maros, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo te Željko Perić, predstavnik zajednice gospodarstva, geodezije i geoinformatike.

Na sjednici Vijeća NIPP-a usvojen je Plan aktivnost na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2021. g., s naglaskom na zakonodavne mjere, jačanje kapaciteta i širenje svijesti o NIPP-u, tehničke mjere te rad tijela NIPP-a i Nacionalne kontakt točke.