Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održane 19., 20. i 21. NIPP radionica

U organizaciji Državne geodetske uprave, kao Nacionalne kontakt točke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP),  2., 3. i 4. veljače 2021. godine održane su tri NIPP radionice (19., 20. i 21.) s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta potrebnih za uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP. Virtualne radionice održane su u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF).

Edukativne NIPP radionice pod nazivom „Uključenje u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka“ održane su u obliku webinara i bile su namijenjene jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba, a na kojima je sudjelovalo ukupno 126 sudionika.

U ime Državne geodetske uprave radionice je otvorio g. Antonio Šustić, dipl. ing. geod., zamjenik glavnog ravnatelja i mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka te mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP.
 
Slika prikazuje zamjenika glavnog ravnatelja, gospodina Antonia Šustića prilikom otvaranja radionice
 
Sudionicima su prikazani elementi navedenog projekta u obliku analize postojećeg znanja i načina rada NIPP-a; znanje djelatnika Državne geodetske uprave kao lokalnih promotora NIPP-a i jačanje kapaciteta službenika iz Nacionalne kontakt točke; održavanje radionica i konferencija u svrhu podizanja svijesti, znanja i uključenja u NIPP na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te promidžba, vidljivost, upravljanje i administracija projekta. Također, interaktivno sudjelovanje sudionika radionice bilo je u obliku Upitnika te Evaluacije NIPP radionice.
 
Odgovori na pojedina pitanja iz Upitnika u toku interakcije sa sudionicima
 
Predavanje na temu „Uvod u NIPP; Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“ održao je mr. sc. Tomislav Ciceli, u kojem su prezentirani strateški, zakonski i tehnički okviri; vremenski status; podaci, Registri, obveze subjekata te širenje svijesti i podrška dionicima NIPP-a. Također, sudionicima radionice je dana informacija o trenutačnim aktivnostima Nacionalne kontakt točke NIPP-a, perspektivi korisnika te zajedničkom radu u budućim aktivnostima NIPP-a u Republici Hrvatskoj.
 
Mr. sc. Tomislav Ciceli tokom održavanja prezentacije "Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke"
 
Predavanja na temu „Katalog metapodataka NIPP-a/Geoportal NIPP-a“ i „GeoHrvatska“ održala je dr. sc. Iva Gašparović, viša savjetnica – specijalistica u Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka, u kojem su objašnjene procedure upisa metapodataka izvora prostornih podataka poslije upisa u Registar NIPP-a kroz aplikaciju Geoportal NIPP-a; istaknuta je važnost validacije podataka, skrbi o podacima kao i redovito ažuriranje upisanih metapodataka; predstavljen je portal GeoHrvatska koji na jednostavan, mobilan i intuitivan način, korištenjem službenih prostornih podataka subjekata NIPP-a, omogućuje korisniku da uz pomoć trenutačne lokacije upozna i istraži prostor koji ga okružuje.
 
Dr. sc. Iva Gašparović tokom održavanja prezentacije o pregledniku GeoHrvatska

Predavanja na temu „Registri NIPP-a“ i „Mrežne usluge“ održala je mr. sc. Tanja Rodin, voditeljica Odjela za interoperabilnost podataka NIPP-a, u kojem su objašnjeni postupci uključenja subjekata u NIPP; koje Registre NIPP-a vodi Nacionalna kontakt točka; prijave izvora prostornih podataka u NIPP; postupak popunjavanja Registra subjekata NIPP-a, Registra izvora prostornih podataka NIPP-a; zakonski okviri koji subjekte obvezuju na upis; mrežne usluge koje propisuje Direktiva INSPIRE; usluge pretraživanja, pregleda, preuzimanja i transformacije.
 
Mr. sc. Tanja Rodin tokom održavanja prezentacije "Mrežne usluge"

Državna geodetska uprava nastavlja aktivnosti na provedbi navedenog projekta te će uskoro organizirati nove radionice za predstavnike lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Zajednička fotografija manjeg dijela sudionika na održanim virtualnim radionicama
 
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali