Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljeno godišnje sažeto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Direktive INSPIRE i korištenju NIPP-a zajedno sa rezultatima godišnjeg praćenja

Europska Komisija je u travnju 2021. godine javno objavila sažeto izvješće Republike Hrvatske (Country Fiche) zajedno sa rezultatima godišnjeg praćenja provedbe Direktive INSPIRE (Monitoring) za 2020. godinu.

Sažeto izvješće sadrži pregled napretka države u različitim područjima provedbe Direktive INSPIRE. Uključuje trenutno stanje u pogledu organizacijske strukture, funkcioniranja i koordinacije NIPP-a, korištenja NIPP-a, sporazuma o dijeljenju prostornih podataka i analizu troškova i koristi. Također uključuje rezultate godišnjeg praćenja iz prosinca 2020. godine. Od 2019. godine je proces praćenja i izvješćivanja potpuno automatiziran upotrebom INSPIRE Geoportala i INSPIRE referentnog validatora za obradu metapodataka prikupljenih iz nacionalne mrežne usluge pronalaženja koja je u sklopu Geoportala NIPP-a. 19 indikatora praćenja koji mjere provedbu Direktive INSPIRE je podijeljeno u pet kategorija: dostupnost prostornih podataka i usluga, usklađenost metapodataka, usklađenost skupova prostornih podataka, usklađenost mrežnih usluga i dostupnost skupova podataka putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja. Rezultati godišnjeg praćenja za 2020. godinu i dalje ukazuju na sveprisutnu potrebu podizanja dostupnosti skupova prostornih podataka putem mrežnih usluga kao i razine usklađenosti samih podataka prema INSPIRE specifikacijama.


Slika prikazuje graf usklađenosti metapodataka


Slika prikazuje graf dostupnosti prostornih podataka putem usluga pregleda i preuzimanja

Sažeto izvješće Republike Hrvatske je javno objavljeno na poveznici: https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/fiche_inspire_-_croatia_-_2021.pdf.