Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Europska komisija objavila godišnje izvješće Republike Hrvatske o provedbi direktive INSPIRE i korištenju NIPP-a

Europska Komisija je u svibnju 2022. godine javno objavila sažeto izvješće Republike Hrvatske (Country Fiche) zajedno sa rezultatima godišnjeg praćenja provedbe Direktive INSPIRE (Monitoring) za 2021. godinu.
 
Sažeto izvješće sadrži pregled napretka države u različitim područjima provedbe Direktive INSPIRE. Uključuje trenutno stanje u pogledu organizacijske strukture, funkcioniranja i koordinacije NIPP-a, korištenja NIPP-a, sporazuma o dijeljenju prostornih podataka i analizu troškova i koristi. Također uključuje rezultate godišnjeg praćenja iz prosinca 2021. godine.

Praćenje dostupnosti skupova prostornih podataka kroz usluge pregleda i preuzimanja

Od 2019. godine je proces praćenja i izvješćivanja potpuno automatiziran upotrebom INSPIRE Geoportala i INSPIRE referentnog validatora za obradu metapodataka prikupljenih iz nacionalne mrežne usluge pronalaženja koja je u sklopu Geoportala NIPP-a. 19 indikatora praćenja koji mjere provedbu Direktive INSPIRE je podijeljeno u pet kategorija: dostupnost prostornih podataka i usluga, usklađenost metapodataka, usklađenost skupova prostornih podataka, usklađenost mrežnih usluga i dostupnost skupova podataka putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.

Iako je postignut značajan napredak u odnosu na prošlu godinu, rezultati godišnjeg praćenja i dalje ukazuju na sveprisutnu potrebu podizanja dostupnosti skupova prostornih podataka putem mrežnih usluga.
 
Sažeto izvješće Republike Hrvatske je javno objavljeno na slijedećoj poveznici.