Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Teme NIPP-a

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je preuzela obvezu preuzimanja INSPIRE direktive u svoje zakonodavstvo. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20) stupio je na snagu u svibnju 2013. godine i kroz taj Zakon definirano je 35 tema prostornih podataka. Podaci o minski sumnjivim područjima je naziv teme koji je dodatno definiran kroz naš zakon i razlikuje se od INSPIRE direktive koja pokriva 34 teme prostornih podataka. U Zakonu o NIPP-u prostorni podaci raspoređeni su kroz 3 skupine podataka: skupina I, skupina II i skupina III. Definicije i opisi tema prostornih podataka NIPP-a, skupine I, II i III (radna verzija) mogu se pronaći na stranicama NIPP-a, a originalan dokument na engleskom jeziku može se pronaći na internetskim stranicama INSPIRE-a.
Kao pomoć subjektima prilikom definiranja INSPIRE/NIPP teme/tema kojoj pripadaju njihovi prostorni podaci, INSPIRE je razvio interaktivnu platformu INSPIRE specifikacija podataka (INSPIRE Interactive Data Specifications), koja podržava i pomaže subjektima prilikom implementacije INSPIRE-a, a koju čine dvije aplikacije: Pronađi svoje područje (Find your scope) i Specifikacija podataka (Data specifications).

Prostorni podaci obuhvaćeni NIPP-om su raspoređeni prema temama prostornih podataka:

Skupina I:
 1. Koordinatni referentni sustavi
 2. Sustavi geografskih mreža
 3. Geografska imena
 4. Upravne jedinice
 5. Adrese
 6. Katastarske čestice
 7. Prometne mreže
 8. Hidrografija
 9. Zaštićena područja
 10. Podaci o minski sumnjivim područjima
Skupina II:
 1. Visine
 2. Pokrov zemljišta
 3. Ortofotosnimke
 4. Geologija
Skupina III:
 1. Prostorne jedinice za statistiku
 2. Zgrade
 3. Tlo
 4. Korištenje i namjena zemljišta
 5. Ljudsko zdravlje i sigurnost
 6. Komunalne i javne usluge
 7. Sustavi za nadzor okoliša
 8. Proizvodna i industrijska postrojenja
 9. Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
 10. Rasprostranjenost stanovništva (demografija)
 11. Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
 12. Područja prirodnih opasnosti
 13. Atmosferski uvjeti
 14. Meteorološko-geografska obilježja
 15. Oceanografsko-geografska obilježja
 16. Morske regije
 17. Biogeografske regije
 18. Staništa i biotopi
 19. Rasprostranjenost vrsta
 20. Izvori energije
 21. Izvori minerala