Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Svjetski dan zaštite okoliša – pokretanje portala "Kvaliteta zraka u RH"

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na temelju koje je pokrenut Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). U proteklih 40-ak godina manifestacija je izrasla u jedan od najjačih mehanizama kojima UN podiže svijest ljudi o nužnosti uvrštavanja pitanja zaštite okoliša među goruće probleme današnjice i potiču ih da postanu aktivni dionici održivog razvitka te preuzmu odgovornost za očuvanje planeta.
 
Ovogodišnji Svjetski dan zaštite okoliša Agencija za zaštitu okoliša obilježila je  pokretanjem portala „Kvaliteta zraka u RH“ koji sadrži podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području Republike Hrvatske.
 
Na svečanosti povodom pokretanja portala okupljene uzvanike je pozdravio ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša, prof.dr.sc. Neven Voća istaknuvši kako se „Svjetski dan zaštite okoliša ove godine odvija pod motom „Podignite glas, a ne razinu mora“, a kako je današnji dan poziv na konkretnu akciju svima, Agencija će svoj doprinos dati pokretanjem portala „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“.

Portal sadrži i podatke Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka kojom upravlja  Državni hidrometeorološkim zavod (DHMZ), stoga je okupljene uzvanike ispred DHMZ-a pozdravio i ravnatelj g. Ivan Čačić.
 
O PORTALU „KVALITETA ZRAKA U RH“ 
 
Kvaliteta zraka po prvi puta se prikazuje koristeći jedinstveni Europski indeks i omogućuje širokom krugu javnosti jednostavan uvid u kvalitetu zraka usporediv sa stanjem kvalitete zraka u EU. Podaci su ažurni i lako čitljivi te su također namijenjeni državnim i lokalnim tijelima te institucijama nadležnim za poslove zaštite okoliša, kao i stručnoj javnosti.
 
Ovim portalom Agencija je uspješno osigurala i izvršenje obaveze izvješćivanja o kvaliteti zraka koju propisuje nova Provedbena odluka Unije u pogledu izvješćivanja o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka.
 
Kako bi se na europskoj karti okoliša racionalizirala količina objavljenih informacija, što više moguće povećala korist od tih informacija, te smanjilo administrativno opterećenje, informacije moraju biti dostupne u standardiziranom strojno čitljivom obliku, a u skladu sa zahtjevima CAFE direktive o kvaliteti okolnog zraka i čišćem zraku za Europu, i INSPIRE Direktive o uspostavljanju infrastrukture prostornih informacija EU.
 
Uspostavljanjem ovoga portala Republika Hrvatska postala je jedna od prvih 10 zemalja članica Europske unije koja je samostalno stvorila uvjete za dostavu informacija o kvaliteti zraka u europski repozitorij podataka kojeg je  uspostavila Europska Komisija i Europska okolišna agencija u skladu s navedenim direktivama.
 
OKOLIŠ NA DLANU 
 
Uz pokretanje spomenutog portala Agencija je javno predstavila i deseto jubilarno izdanje publikacije „Okoliš na dlanu“. Ono je posvećeno promicanju održivoga razvitka u Republici Hrvatskoj i jačanju svijesti o potrebi smanjivanja količine stakleničkih plinova, čiji su izvori ljudske aktivnosti sektora energetike, prometa, industrije, poljoprivrede i gospodarenja otpadom.
 
U publikaciju je po prvi puta uključena i tema pod nazivom Održiva proizvodnja i potrošnja koja pratiti učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta. Dovoljno je dokaza da se gospodarski rast i korištenje resursa mogu odvojiti. Tvrtke koje se bave obradom otpada i recikliranjem, pročišćavanjem vode i opskrbom te obnovljivim izvorima energije neke su od najuspješnijih, s najbržim rastom proteklih godina.
 
Važno je istaknuti kako je Europska unija postavila cilj uspostave održivoga europskoga gospodarstva do 2050., a pravila koja će se primijeniti trebala bi omogućiti ekonomski rast na način da se ne premaše resursi planeta i ne naruši ravnoteža ekosustava i kvaliteta okoliša općenito.