Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održana 10-ta konstituirajuća sjednica Vijeća NIPP-a

11. rujna 2013 godine održana je 10-ta konstituirajuća sjednica Vijeća NIPP-a. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1.kolovoza 2013. godine donijela je rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Vijeće broji 17 članova,  a Predsjednica Vijeća NIPP-a je ministrica gđa Ana Mrak Taritaš, iz ministarstva odgovornog za rad Nacionalne kontaktne točke. Uz predsjednika, Vijeće ima i dva zamjenika, gosp. Hrvoje Dokoza iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i gosp. Danko Markovinović iz tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar. Tajnik NIPP-a je Tomislav Ciceli.

Vijeće je formiralo i Odbor NIPP-a u slijedećem sastavu:
 • Dr.sc. Danko Markovinović-predsjednik Odbora
 • Mr.sc. Leda Lepri
 • Dr.sc. Zvonko Gržetić
 • Tanja Pušelj Ostroški
 • Mr.sc. Ljerka Marić
 • Mr.sc.Tomislav Ciceli
 • Prof.dr.sc. Željko Hećimović
 • Dr.sc. Vesna Poslončec Petrić
 • Marjana Zelić
 • Ivica Skender
 • Mr.sc. Damir Šantek
 • Ante Rončević

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo izvješće o uspostavi NIPP-a za 2012. koje će biti upućeno Vladi RH, donijelo je plan rada za 2013. godinu, potvrdilo rad dosadašnjih radnih skupina te osnovalo Radnu skupinu za prostorne podatke.
 
Od dokumenata koji su važni za daljnji razvoj NIPP-a, a predstavljaju i zakonsku obavezu, usvojeni su prijedlozi opisa tema prostornih podataka Skupine I. i II., forme za Registre subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a, te unaprijeđena specifikacija nacionalnog profila metapodataka.