Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Javno objavljena aplikacija Registri NIPP-a

Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke temeljem Zakona o NIPP-u vodi Registre NIPP-a. Registri predstavljaju sažeti prikaz subjekata NIPP-a kao i prijavljenih izvora. Do sada su isti vođeni u tabelarnom prikazu te nisu omogućavali nikakvu međusobnu interakciju. Kako bi registri postali što funkcionalniji, omogućili što jednostavniju uporabu te dali mogućnost interakcije između registara kao i s krajnjim korisnikom razvili smo aplikaciju koja zadovoljava sve te zahtjeve.
Slika prikazuje aplikaciju Registri NIPP-a s pripadajućim sustavima registara: Registrom subjekata NIPP-a i Registrom izvora prostornih podataka NIPP-a.
Putem aplikacije vode se promjene i unose novi subjekti i izvori u Registar subjekata i Registar izvora prostornih podataka. Registri su međusobno povezani na način da se u Registru subjekata daje pregled svih izvora koje je subjekt prijavio u NIPP i klikom na poveznicu moguće je pristupiti svakom izvoru koji je detaljno opisanu Registru izvora prostornih podataka.
 
Trenutačno je u Registru subjekata prijavljeno 41 subjekata, a u registru izvora prostornih podataka 210 izvora.
 
Aplikacija nudi i mogućnost izvoza u PDF format, a možete joj pristupiti putem poveznice http://registri.nipp.hr/.