Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Lokalni promotori NIPP-a

Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke imenovala je po jednog službenika iz svakog područnog ureda za katastar i Grada Zagreba za lokalnog promotora NIPP-a, kako bi uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka bila što učinkovitija kako na nacionalnoj, a posebno na regionalnoj te lokalnoj razini.

U okviru svojih aktivnosti promotori NIPP-a će:
  • pružiti podršku Nacionalnoj kontaktnoj točki u svim aktivnostima širenja svijesti o NIPP-u na regionalnoj i lokalnoj razini
  • osnovati i voditi evidenciju potencijalnih subjekata NIPP-a na regionalnoj i lokalnoj razini
  • svim zainteresiranim korisnicima podataka NIPP-a pružiti podršku u razumijevanju provedbe i uspostave NIPP-a u Republici Hrvatskoj
  • sudjelovati na nacionalnim NIPP događanjima i stručnim edukacijama.
 
IME PREZIME INSTITUCIJA
Jelena Unger Državna geodetska uprava, PUK Koprivnica
Danko Ordanić Državna geodetska uprava, PUK Požega
Josip Mikulandra Državna geodetska uprava, PUK Šibenik
Stanislav Pajdić Državna geodetska uprava, PUK Slavonski Brod
Tomislav Marić Državna geodetska uprava, PUK Sisak
Viktor Štih Državna geodetska uprava, PUK Krapina
Tomislav Varović Državna geodetska uprava, PUK Zagreb
Dijana Vidas Državna geodetska uprava, PUK Karlovac
Slobodan Đekić Državna geodetska uprava, PUK Pula
Goran Butorović Državna geodetska uprava, PUK Split
Nina Stopić Državna geodetska uprava, PUK Gospić
Valent Stepan Državna geodetska uprava, PUK Varaždin
Dubravko Župan Državna geodetska uprava, PUK Osijek
Iva Iličić Mišura Državna geodetska uprava, PUK Bjelovar
Sanja Hečimović Državna geodetska uprava, PUK Virovitica
Mirko Štefanek Državna geodetska uprava, PUK Zadar
Jozo Katić Državna geodetska uprava, PUK Rijeka
Zlatko Horvat Državna geodetska uprava, PUK Čakovec
Zvonimir Šimunković Državna geodetska uprava, PUK Dubrovnik
Terezija Pavelić Državna geodetska uprava, PUK Vukovar
Darko Šiško Grad Zagreb