Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Hrvatske autoceste d.o.o. prijavile nove mrežne usluge

Hrvatske autoceste d.o.o. uspostavile su mrežne usluge pregleda i preuzimanja za izvore prostornih podataka u svojoj nadležnosti i prijavile ih na Geoportal NIPP-a. Pritom su podaci kao i mrežne usluge, usklađeni sa INSPIRE Provedbenim pravilima za mrežne usluge i podatke. Uspostavom mrežnih usluga, Hrvatske autoceste izvršile su jednu od temeljnih obveza subjekata NIPP-a prema Zakonu o NIPP-u.
 
Slika prikazuje auto na autocesti.
 
Uslugama pregleda i preuzimanja Mreže autocesta Hrvatskih autocesta možete pristupiti na Geoportalu NIPP-a.