Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

90 novih izvora prostornih podataka u Katalogu metapodataka NIPP-a

Nacionalna kontaktna točka u suradnji sa Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (HAOP) uspostavila je automatsko preuzimanje podataka (engl. harvesting) između dvaju kataloga, Geoportala NIPP-a i ENVI portala, te je na taj način trenutno velik broj izvora upisan u Katalog metapodataka NIPP-a.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu na taj način objavila je 90 novih izvora prostornih podataka te je ažurirala postojeće izvore. Od objavljenih novih izvora 28 je skupova prostornih podataka, više od 60 mrežnih usluga. Objavljeni izvori obuhvaćaju tzv. INSPIRE prostorne podatke, ali i one podatke koji su namijenjeni isključivo nacionalnim potrebama te nisu dio INSPIRE-a.
Slika prikazuje naslovnu stranu Geoportala NIPP-a.


Identifikacijom i objavom 90 novih izvora prostornih podataka u Katalog NIPP-a približili smo se ciljevima zadanim u Strateškom planu NIPP-a za razdoblje 2017.-2020. koji opisuju važnost uključenja novih izvora prostornih podataka, njihove dostupnosti kroz mrežne usluge te usklađenja sa INSPIRE provedbenim pravilima.

HAOP je u ulozi subjekta NIPP-a svojim proaktivnim pristupom omogućio da ovo bude najveće jednokratno povećanje broja zapisa od trenutka postojanja samog Kataloga metapodataka NIPP-a.

Važno je naglasiti da navedena aktivnost predstavlja primjer dobre prakse, gdje se između ostaloga demonstrira kako se metapodaci prikupljaju i održavaju samo jednom te koriste više puta. Kada se pojavi novi zapis u izvornom katalogu, njegov zapis će se pojaviti i u nacionalnom katalogu.