Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Potpisan ugovor o financiranju projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“

Dana 12. veljače 2019. godine u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“. Isti će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 4, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Investicijskog prioriteta 11.i., Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“.

Ugovor su potpisali ispred Ministarstva rada i mirovinskog sustava, upravljačkog tijela, ministar Marko Pavić, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posredničkog tijela razine 2, ravnatelj Ante Lončar, a u ime Državne geodetske uprave, zamjenik ravnatelja Antun Vidaković.

Glavni cilj projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ je ojačati postojeće kapacitete Državne geodetske uprave na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora te podignuti razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. U okviru projekta organizirati će se edukacije i radionice za predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave. Također će se organizirati i aktivnosti potrebne za sticanje znanja o licenciranju podataka, kao i budućim aktivnostima na provedbi Direktive INSPIRE.
Slika prikazuje lentu Europskog socijalnog fonda s logom Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europskog socijalnog fonda.