Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Jedinstvena oznaka izvora

Ime Jedinstvena oznaka izvora
Definicija Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena.  
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [1..*]
Primjeri Kod: 0001
Prostor koda: hr:nipp:pp
Verzija:1.0
Ovaj element jedinstveno identificira izvor podataka. To je obavezan element koji se sastoji od identifikacijskog koda izvora podataka te prostora koda i verzije prostora koda koje jedinstveno identificira identifikacijski kod. Kod jedinstveno identificira izvor i mora se zadati. Prostor koda je kolekcija imena koja se koriste u XML dokumentima. On omogućuje da imena elemenata i atributa budu jedinstveno definirani. Općenito, jedinstvena oznaka izvora (eng. Unique Resource Identifier, URI) može koristi jedinstvenu adresu izvora (eng. Uniform Resource Locator, URL) ili jedinstveno ime izvora (Uniform Resource Name, URN). URN je poželjniji jer se ne mijenja ako se promijeni lokacija podataka. Može se koristiti i univerzalni jedinstveni identifikator (eng. Universally Unique Identifier, UUID). Prilikom dokumentiranja ovog elementa metapodataka može se navesti važeći URL skupa, niza skupova ili usluge podataka, a ukoliko nije dostupna izravna poveznica, može biti dana poveznica na kontaktnu točku koja raspolaže s više informacija. 

Kontaktna točka NIPP-a pridružuje jedinstvenu oznaku izvora NIPP-a. Prilikom popunjavanja metapodataka u sustav NIPP-a uređivač metapodataka se treba obratiti na infonipp@dgu.hr i zatražiti jedinstvenu oznaku izvora. Jedinstvena oznaka izvora se ne smije mijenjati.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Unique resource identifier
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [365] identifier
Usporedba s ISO-om  ekvivalent
XPath identificationInfo/*/citation/*/identifier
Vrsta podatka MD_Identifier
Domena MD_Identifier<<DataType>>;
  • kod

RS_Identifier<<DataType>>;
  • prostor koda
  • verzija
Provedbene upute Kontaktna točka NIPP-a pridružuje jedinstvenu oznaku izvora NIPP-a. Prilikom popunjavanja metapodataka u sustav NIPP-a uređivač metapodataka se treba obratiti na infonipp@dgu.hr i zatražiti jedinstvenu oznaku izvora. Može se zadati samo kod ili kod, prostor koda i njegova verzija. Ukoliko su zadani i kod, prostor koda i verzija, koristiti će se RS_Identifier umjesto MD_Identifier. Jedinstvena oznaka izvora se ne smije mijenjati. Postojeća oznaka izvora se nikada ne briše i ne smije koristiti za drugi izvor podataka. Nacionalna kontaktna točka NIPP-a (infonipp@dgu.hr) vodi Registar izvora prostornih podataka NIPP-a u kojem se dokumentiraju izvori podataka NIPP-a i pridružuje jedinstvena oznaka. Ako se mora napraviti promjena u oznaci izvora, Nacionalna kontaktna točka NIPP-a će dodijeliti novu oznaku i zadržati staru.  

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata… 
… 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
             <gmd:citation>
                 <gmd:CI_Citation>
… 
                     <gmd:identifier>
                         <gmd:RS_Identifier>
                             <gmd:code>
                                 <gco:CharacterString>0001</gco:CharacterString>
                             </gmd:code>
                            <gmd:codeSpace>
                                <gco:CharacterString>hr:nipp:pp</gco:CharacterString>
                            </gmd:codeSpace>
                             <gmd:version>
                                 <gco:CharacterString>1.0</gco:CharacterString>
                             </gmd:version>
                       </gmd:RS_Identifier>
                    </gmd:identifier>
                 </gmd:CI_Citation>
             </gmd:citation>
… 
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
… 
</gmd:MD_Metadata>