Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Registri NIPP-a

Temeljem Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP i INSPIRE uspostavlja, održava i razvija Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a.

Oba Registra dostupna su na sljedećoj poveznici: registri.nipp.hr.

Registar subjekata NIPP-a predstavlja popis subjekata NIPP-a koji su temeljem Zakona o NIPP-u dužni sudjelovati u uspostavi i održavanju NIPP-a. Registar subjekata NIPP-a sadrži osnovne podatke o subjektima NIPP-a te pružaju vezu s povezanim izvorima prostornih podataka. Svi podaci su usklađeni s Katalogom metapodataka. Prema Zakonu, Registar subjekata NIPP-a obavezno sadrži:
 1. naziv, OIB i adresu subjekta NIPP-a
 2. jedinstvenu oznaku subjekta koju subjektu NIPP-a dodjeljuje Nacionalna kontaktna točka
 3. pravnu osnovu temeljem koje su nadležni za izvore prostornih podataka prijavljenih u NIPP
 4. nazive izvora prostornih podataka NIPP-a koji su u nadležnosti subjekta
 5. temu prostornih podataka iz članka 9. ovoga Zakona kojoj pripadaju prijavljeni izvori prostornih podataka i
 6. datum prijave subjekta u Registar subjekata NIPP-a
Registar izvora prostornih podataka predstavlja mjesto na kojem su objedinjeni svi izvori prostornih podataka koji su dio NIPP-a temeljem Zakona o NIPP-u. Registar izvora prostornih podataka sadrži osnovne podatke o izvorima prostornih podataka, te pruža vezu s povezanim subjektima NIPP-a, kao i poveznicu s metapodacima izvora u Katalogu metapodataka NIPP-a. Prema Zakonu o NIPP-u, Registar izvora prostornih podataka obavezno sadrži:
 1. naziv i sažetak izvora prostornih podataka
 2. jedinstvenu oznaku izvora koju dodjeljuje Nacionalna kontaktna točka
 3. naziv subjekta nadležnog za izvor prostornih podataka
 4. geografski obuhvat izvora prostornih podataka
 5. ograničenja pristupa i korištenja prostornih podataka
 6. datum prijave izvora prostornih podataka u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a