Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vrsta usluge

Ime Vrsta usluge
Definicija  Naziv vrste usluge prostornih podataka iz popisa usluga. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: ne primjenjuje se
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer pregled
Ovaj element metapodataka pomaže prilikom pretrage raspoloživih usluga prostornih podataka. ISO 19115 razmatra veću listu mogućih vrijednosti, ali INSPIRE se ograničio na usluge: pronalaženje, pregled, preuzimanje, transformacija, pozivanje i ostale. Ukoliko je usluga ujedno i INSPIRE mrežna usluga tada se u element metapodataka Usklađenost: specifikacija mora navesti odgovarajuća provedbena pravila za INSPIRE uslugu.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Spatial data service type
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [1] serviceType
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/serviceType
Vrsta podatka generičko ime (GenericName)  
Domena Popis usluga iz donje tablice "Popis kodova usluga".
Provedbene upute Promatrana usluga se svrstava samo u jednu kategoriju.
 
Popis kodova usluga
 
Naziv / Naziv uloge XML vrijednost Domenski kod Opis
pronalaženje discovery 001 Usluga pronalaženja omogućuje pronalaženje skupova, nizova skupova i usluga prostornih   podataka na osnovu sadržaja metapodataka te prikazuje sadržaj metapodataka.
pregled view 002 Usluga pregleda omogućuje barem prikaz, navigaciju, povećavanje/smanjivanje, pomicanjev ili   preklapanje vidljivih skupova podataka te prikaz legende i relevantnih podataka.
preuzimanje download 003 Usluga preuzimanja omogućuje kopiranje skupova prostornih podataka, ili njihovih dijelova, da bi se preuzeli i, ako je provedivo, da bi im se direktno pristupalo. 
transformacija transformation 004 Usluga transformacije omogućuje transformaciju izvora prostornih podataka da bi se postigla veća interoperabilnost. 
pozivanje invoke 005 Usluga pozivanja prostornih podataka dozvoljava definiranje i ulaza i izlaza podataka očekivanih od prostorne usluge te postupka ili kombinirane lančane usluge sastavljene od više usluga. Ova usluga također omogućuje definiranje vanjskog sučelja za lanac mrežnih usluga ili postupaka. 
ostale other 009 Ostale usluge


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata… 
… 
     <gmd:identificationInfo> 
         <srv:SV_ServiceIdentification> 
… 
             <srv:serviceType> 
                 <gco:LocalName>view</gco:LocalName> 
             </srv:serviceType> 
… 
         </srv:SV_ServiceIdentification> 
     </gmd:identificationInfo> 
</gmd:MD_Metadata>