Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina

Ime Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina
Definicija Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku). 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: uvjetan; obvezan za usluge s eksplicitnim geografskim rasprostiranjem.
Brojčanost [1..*] za skupove i nizove prostornih podataka
[0..*] za usluge prostornih podataka  
Primjer 13,01

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Geographic bounding box: westBoundLongitude
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [344] westBoundLongitude
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/extent/*/geographicElement/*/westBoundLongitude
Vrsta podatka  kut, izražen u stupnjevima s barem dvije decimalne znamenke
Domena -180,00 ≤ najzapadnija dužina ≤ 180,00
Provedbene upute Ako prostor prostiranja izvora prelazi 180° meridijan, vrijednost westBoundLongitude će biti veća od eastBoundLongitude. 


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata 
... 
    <gmd:extent> 
         <gmd:EX_Extent> 
             <gmd:geographicElement> 
                 <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
                     <gmd:extentTypeCode> 
                         <gco:Boolean> true </gco:Boolean> 
                     </gmd:extentTypeCode> 
                     <gmd:westBoundLongitude> 
                         <gco:Decimal>13,01</gco:Decimal> 
                     </gmd:westBoundLongitude> 
                     <gmd:eastBoundLongitude> 
                         <gco:Decimal>19,45</gco:Decimal> 
                     </gmd:eastBoundLongitude> 
                     <gmd:southBoundLatitude> 
                         <gco:Decimal>41,62</gco:Decimal> 
                     </gmd:southBoundLatitude> 
                     <gmd:northBoundLatitude> 
                         <gco:Decimal>46,55</gco:Decimal> 
                     </gmd:northBoundLatitude> 
              </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
            </gmd:geographicElement> 
        </gmd:EX_Extent> 
    </gmd:extent> 
... 
</gmd:MD_Metadata>