Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vremenski obuhvat

Ime Vremenski obuhvat
Definicija Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
Obveza
  • skup ili niz skupova: uvjetan
  • usluga: uvjetan
Brojčanost [0..*] za vremenski obuhvat ali se mora dokumentirati barem jedna vremenska poveznica. 
Primjer Od 2002-03-10T15:11:28 do 2011-01-15T09:10:00
Vremenski obuhvat se primarno odnosi na razdoblje prikupljanja podataka. Međutim, ako se izvor podataka odnosi na povijesna razdoblja, kao što je na primjer geološko razdoblje krede, tada se vremenski obuhvat odnosi na datum kada su podaci otkriveni ili prikupljeni. Ako početni datum sadržaja podataka nije poznat, ispušta se početni datum i navodi se završni datum. Ako se podaci i dalje dodaju u izvor, ispušta se završni datum, ali se navodi početni datum, a to odgovara statusu da se izvor ažurira. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Temporal extent
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [351] extent
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/extent/*/temporalElement/*/extent
Vrsta podatka TM_primitive
Domena Kao što je objašnjeno u ISO 19108. 
Provedbene upute  Vremenski obuhvat se može zadati u obliku:
  • pojedinačnih datuma,
  • intervala datuma izraženih pomoću početnog i završnog datuma vremenskog intervala,
  • mješavine pojedinačnih datuma i intervala datuma.


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:extent>
                 <gmd:EX_Extent>
                     <gmd:temporalElement>
                         <gmd:EX_TemporalExtent>
                             <gmd:extent>
                                 <gml:TimePeriod gml:id="IDd2febbb4-e66f-4ac8-ba76-8fd9bc7c8be6">
                                     <gml:beginPosition>>2002-03-10T15:11:28<</gml:beginPosition>
                                     <gml:endPosition>2011-01-15T09:10:00​</gml:endPosition>
                                 </gml:TimePeriod>
                             </gmd:extent>
                         </gmd:EX_TemporalExtent>
                     </gmd:temporalElement>
                 </gmd:EX_Extent>
             </gmd:extent>
... 
         </gmd:MD_DataIdentification>
... 
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>