Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ažuriranje: učestalost

Ime Ažuriranje: učestalost
Definicija Učestalost kojom se provode promjene i dodaju podaci u izvor nakon što je inicijalni izvor završen. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [1]
Primjer mjesečno
Ovaj element dokumentira učestalost ažuriranja izvor podataka.  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent nema
Usporedba s INSPIRE-om -
ISO ekvivalent [143] maintenanceAndUpdateFrequency
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/ maintenanceAndUpdateFrequency
Vrsta podatka MD_MaintenanceFrequency
Domena MD_MaintenanceFrequencyCode<<CodeList>>
Provedbene upute Za učestalost ažuriranja je bitan element "Bilješka" da bi se dokumentirala bit ažuriranja.


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:resourceMaintenance>
                 <gmd:MD_MaintenanceInformation>
                     <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
                         <MD_MaintenanceFrequencyCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd"codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/

ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode" codeListValue="monthly"/>
                     </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
...
                 </gmd:MD_MaintenanceInformation>
             </gmd:resourceMaintenance>
... 
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>