Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usklađenost: razina

Ime Usklađenost: razina
Definicija Indikacija rezultata usklađenosti.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost  [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti  
Primjer true
Ovaj element deklarira usklađenost izvora podataka sa službenim dokumentom. INSPIRE provedbena pravilima za metapodatke (COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008, Part D) definira tri razine usklađenosti: usklađen (conformant), nije usklađen (notConformant) i nije evaluirano (notEvaluated).
Ove tri razine usklađenosti slijede slijedeća pravila:
  • kada je usklađenost sa specifikacijom provedena, izvještava se kao domenski element usklađenosti (instanca od DQ_DomainConsistency) iz ISO 19115 norme. U tom slučaju, ako je provjera uspješna, izvor je usklađen (conformant), a u slučaju ne uspješne provjere izvor nije usklađen (not conformant).
  • ukoliko nedostaju (ISO 19115) metapodaci koji se odnose na usklađenost, podrazumijeva se da usklađenost sa specifikacijom nije provedena.
Nakon donošenja INSPIRE/NIPP provedbenih pravila za interoperabilnost prostornih podataka i usluga, preporuča se da se deklarira usklađenost za sve skupove podataka kao usklađen ili nije usklađen sa ovim dokumentima.

Usklađenost se može provoditi sa više dokumenata. U tom slučaju se elementi usklađenosti navode više puta.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conformity: Degree
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [132] pass
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass
Vrsta podatka Boolean
Domena
  • true (1=da) (comformant) - izvor podataka je usklađen s citiranom specifikacijom,
  • false (0=ne) (not comformant) - izvor podataka nije usklađen sa citiranom specifikacijom,
  • null (nilReason = "unknown") (not evaluated) - evaluacija nije napravljena.  
Provedbene upute ISO/TS 19103 definira Boolean vrijednosti kao TRUE ili FALSE, a ISO 19115:2003 definira vrijednosti Boolean varijabli 0="no", 1="yes". Međutim, ISO/TS 19139 uvodi Boolean klasu primjenom XML tipa xs:boolean (vrijednosti su true ili false) te dozvoljava i korištenje null vrijednosti. Zapis metapodataka koji sadrži null vrijednost nije u skladu s ISO 19115. Međutim, u skladu je s ISO 19139 normom koja ima široku primjenu. Ova mogućnost da se dokumentira da evaluacija nije napravljena je uvedena kao prijelazna dok se evaluacija usklađenosti ne provede. Nakon što su donesena provedbena pravila i specifikacije za sve teme podataka očekuje se da će se za sve izvore podataka provesti evaluacija. Prema ISO 19115 normi podređeni element "Objašnjenje" o usklađenosti je obvezan ukoliko je definiran DQ_ConformanceResults. 


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
...                      

<gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
... 
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
</gmd:MD_Metadata>