Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uvjeti pristupa i korištenja

Ime Uvjeti pristupa i korištenja
Definicija Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.
Obveza Obvezan
Brojčanost [1..*]
Primjer nema uvjeta
Ovaj element metapodataka mora biti popunjen. Navode se svi uvjeti pristupa i korištenja izvora. Ukoliko uvjeti pristupa i korištenja nisu definirani unosi se "nema uvjeta" ili eng. "no conditions apply". Ukoliko uvjeti nisu poznati navodi se "uvjeti nepoznati" (eng. "conditions unknown"). Moraju se navesti svi uvjeti uključujući naknade koje treba podmiriti za pristup i korištenje podataka ili, ako postoji, navesti mrežnu adresu (Uniform Resource Locator, URL) na kojoj se mogu naći informacije o naknadama. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conditions applying to access and use
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [68] useLimitation
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/useLimitation
Vrsta podatka niz znakova  (CharacterString) 
Domena slobodan tekst
Provedbene upute nema

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo> 
         <gmd:MD_DataIdentification> 
... 
             <gmd:resourceConstraints> 
                 <gmd:MD_Constraints> 
                     <gmd:useLimitation> 
                         <gco:CharacterString>nema uvjeta </gco:CharacterString> 
                     </gmd:useLimitation> 
                 </gmd:MD_Constraints> 
             </gmd:resourceConstraints> 
             <gmd:resourceConstraints> 
...             (vidi primjer kodiranja za element ograničenja javnom pristupu) 
             </gmd:resourceConstraints> 
... 
         </gmd:MD_DataIdentification> 
     </gmd:identificationInfo> 
... 
</gmd:MD_Metadata>