Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ograničenja javnog pristupa: pristup

Ime Ograničenja javnog pristupa: pristup
Definicija Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga specijalna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka. 
Obveza Uvjetan: pri dokumentiranju ograničenja javnog pristupa. Obvezan ukoliko ostala ograničenja nisu dokumentirana. 
Brojčanost  [0..*] za otherConstraints po svakoj MD_LegalConstraints instanci  
Primjer ostala ograničenja
Ovaj metapodatak daje informacije o vrsti i razlozima ograničenja javnom pristupu izvoru prostornih podataka. On specificira licenciranje, plaćanje pristojbi i slične uvjete koji ograničavaju slobodan i javan pristup podacima. Ukoliko nema ograničenja javnog pristupa, ta činjenica se mora navesti. ISO 19115 norma daje mehanizme za dokumentiranje raznih oblika ograničenja kroz klasu MD_Constraints. INSPIRE definira pravila za ovaj element s obzirom na instancu MD_Constraints:  
  1. ne moraju postojati ograničenja javnog pristupa podacima,
  2. može postojati jedna ili više instanci accessConstraints, koje mogu biti povezane s jednom ili više instanciotherRestrictions, a to je instanca od MD_LegalConstraints,
  3. ako je otherRestrictions vrijednost od accessConstraints, tada treba zadati instancu otherConstraints kroz koju se izražavaju ograničenja javnog pristupa, a to je zahtjev koji se javlja zato što se ograničenja javnog pristupa podacima u nekim slučajevima mogu dokumentirati samo kao slobodan tekst, a otherConstraints je jedini element koji to omogućuje. 
Davanjem dodatne URL poveznice može se omogućiti on-line pristup dokumentima kao što su ugovori, sporazumi, licence ili dodatni uvjeti. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Limitations on public access: accessConstraints
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [70] accessConstraints
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/resourceConstraints/*/accessConstraints
Vrsta podatka MD_Restriction
Domena MD_RestrictionCode<<CodeList>>
Provedbene upute Kroz ovaj element se dokumentiraju predefinirana ograničenja javnog pristupa. Ograničenja javnog pristupa: pristupa može biti više od predloženih kroz zadanu kodnu listu.

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:resourceConstraints>
                 <gmd:MD_LegalConstraints>
                     <gmd:accessConstraints>
                         <gmd:MD_RestrictionCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/

ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
                     </gmd:accessConstraints>
...        </gmd:MD_LegalConstraints>
             </gmd:resourceConstraints>
... 
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>