Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uloga odgovorne strane

Ime Uloga odgovorne strane
Definicija Uloga koju ima odgovorna strana.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost  [1] relativno s obzirom na odgovornu organizaciju, ali može biti više odgovornih organizacija za isti izvor. 
Primjer izdavač
U zapisima metapodataka, odgovornosti i uloge se javljaju u različitim kontekstima i značenjima te je važno da se one ne miješaju.

Nema ograničenja na broj odgovornih strana koje se mogu specificirati da bi se opisale različite uloge i odgovornosti. Preporučuje se da se specificira više odgovornih strana da bi se korisnici čim bolje informirali, a što je dio osnovnih principa o općenitom postupku odgovaranja na zahtjev za informacijama. Preporučuje se da se specificiraju najmanje četiri uloge: kontaktna točka izvora, poslužitelj izvora, skrbnik izvora i distributer izvora. Preporučuje se da se, tamo gdje je moguće, navode vlasnik(ci) izvora podataka jer to olakšava rješavanje potencijalnih licencnih prava i obveza. Identifikacija odgovornih za izvor podataka je bitna, između ostalog i zbog potreba citiranja i navođenja izvora. Osobne podatke vanjskih suradnika povezanih sa izvorom podataka, ne bi trebalo navoditi dok se ne dobije njihova pismena suglasnost.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Responsible party
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [379] role
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/pointOfContact/*/role
Vrsta podatka CI_RoleCode 
Domena CI_RoleCode<<CodeList>>
Provedbene upute nema

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
... 
     <gmd:identificationInfo> 
         <gmd:MD_DataIdentification> 
... 
             <gmd:pointOfContact> 
                 <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                     <gmd:organisationName> 
                         <gco:CharacterString>Sektor za geoinformacijske sustave, Državna geodetska uprava</gco:CharacterString> 
                     </gmd:organisationName> 
                     <gmd:contactInfo> 
                         …(vidi primjer kodiranja za Odgovorna strana) 
                     </gmd:contactInfo> 
                     <gmd:role> 
                         <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/

ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="custodian">

custodian</gmd:CI_RoleCode> 
                     </gmd:role> 
                 </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:pointOfContact> 
... 
     </gmd:identificationInfo> 
... 
</gmd:MD_Metadata>