Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Jezik metapodataka

Ime Jezik metapodataka
Definicija  Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer hrv
Obilježja jezika nisu obvezna u ISO 19115 normi, ali se zahtijevaju u INSPIRE Metadata Implementing Rules. Prilikom zadavanja metapodataka korištenje hrvatskog jezika se podrazumijeva, a kao drugi jezik može se koristiti engleski jezik. Jedan zapis metapodataka se zadaje samo na jednom od jezika. Mora se koristiti samo tro-slovna kodna lista jezika definirana u ISO 639-2 normi, odnosno hrv ili eng.  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Metadata language
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent (ograničen na hrvatski i engleski)
ISO ekvivalent [3] language
Usporedba s ISO-om ekvivalent (ograničen na hrvatski i engleski)  
XPath language
Vrsta podatka LanguageCode (ISO/TS 19139) 
Domena Službeni jezici definirani ISO 639-2 normom.
Provedbene upute Mogu se koristiti samo tro-slovni kodovi jezika iz ISO 639-2 norme.

Popis kodova jezika metapodataka

 
Naziv jezika Vrijednosti XML taga Domenski kod
hrvatski hrv 001
engleski eng 002


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
... 
             <gmd:language>
                 <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2"codeListValue="hrv">hrv</gmd:LanguageCode>
             </gmd:language>
... 
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>