Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

MD_CharacterSetCode<>

Naziv XML vrijednost Domenski kod Opis
  MD_CharacterSetCode
CharSetCd
Naziv norme kodiranja znakova korišten u izvoru.
ucs2 ucs2
001
16-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646
ucs4 ucs4
002
32-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646
utf7 utf7
003
7-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
utf8 utf8
004
8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
utf16 utf16
005
16-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
8859part1 8859part1
006
ISO/IEC 8859-1, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 1 : Latin alphabet No.1
8859part2 8859part2
007
ISO/IEC 8859-2, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 2 : Latin alphabet No.2
8859part3 8859part3
008
ISO/IEC 8859-3, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 3 : Latin alphabet No.3
8859part4 8859part4
009
ISO/IEC 8859-4, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 4 : Latin alphabet No.4
8859part5 8859part5
010
ISO/IEC 8859-5, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 5 : Latin/Cyrillic alphabet
8859part6 8859part6
011
ISO/IEC 8859-6, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 6 : Latin/Arabic alphabet
8859part7 8859part7
012
ISO/IEC 8859-7, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 7 : Latin/Greek alphabet
8859part8 8859part8
013
ISO/IEC 8859-8, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 8 : Latin/Hebrew alphabet
8859part9 8859part9
014
ISO/IEC 8859-9, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 9 : Latin alphabet No.5
8859part10 8859part10
015
ISO/IEC 8859-10, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 10 : Latin alphabet No.6
8859part11 8859part11
016
ISO/IEC 8859-11, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 11 : Latin/Thai alphabet
8859part13 8859part13
017
ISO/IEC 8859-13, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 13 : Latin alphabet No.7
8859part14 8859part14
018
ISO/IEC 8859-14, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 14 : Latin alphabet No.8 (Celtic)
8859part15 8859part15
019
ISO/IEC 8859-15, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 15 : Latin alphabet No.9
8859part16 8859part16 020 ISO/IEC 8859-16, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 16 : Latin alphabet No.10
jis jis
021
Japanski skup kodova korišten za elektroničku razmjenu.
shiftJIS shiftJIS
022
Japanski skup kodova korišten na MS-DOS strojevima.
eucJP eucJP
023
Japanski skup kodova korišten na UNIX zasnovanim strojevima.
usAscii usAscii
024
United States ASCII code set (ISO 646 US)
ebcdic ebcdic
025
IBM skup kodova glavnog okvira
ucKR eucKR
026
Koreanski skup kodova.
big5 big5
027
Tradicionalni Kineski skup kodova korišten na Tajvanu, Hong Kongu u Kini i drugim područjima.
GB2312 GB2312
028
Pojednostavljen kineski skup kodova.