Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

MD_ScopeCode<>

Naziv/Naziv uloge XML vrijednost Domenski kod Opis
  MD_ScopeCode
ScopeCd
 Klasa informacija na koju se odnosi referirani entitet.
skup dataset
001
Informacije se odnose na skup prostornih podataka. Skup prostornih podataka je vrsta izvora koja se sastoji od kolekcije individualnih stavaka koje su prikupljene i/ili sastavljene na osnovu postojećih izvora sa specifičnom namjenom kreiranja novih informacija. Skupu podataka mogu;biti priložene slike, audio i drugi dokumenti. Nakon što je formiran, skup definira jedinstveni zapis podataka, treba biti specificiran popratnom dokumentacijom i mora biti održavan u skladu s njom. Primjer skupa prostornih podataka je list topografske karte u mjerilu 1:25000 (TK25)u elektronskom obliku ili baza podataka Registra geografskih imena.Skup prostornih podataka može biti dio niza skupova prostornih podataka.U slučaju da je skup dio niza skupova mogu se definirati roditeljski (parent-child) odnosi povezujući skup sa nizom skupova podataka.
niz series
002
Informacije se odnose na niz skupova prostornih podataka.
Niz skupova prostornih podataka je kolekcija skupova prostornih podataka koji su napravljeni po istoj specifikaciji ili koje imaju slične karakteristike, npr. istu temu, isti datum prikupljanja, rezoluciju, metodologiju prikupljanja i dr. Primjeri niza skupova prostornih podataka su:
 
  • listovi karata u elektronskom obliku izrađenih po istoj specifikaciji (npr. TK25, DOF5 i dr.),
  • podaci prikupljeni istim senzorom, istom metodologijom u istim uvjetima,
  • aerofoto snimci u elektronskom obliku napravljeni na istoj liniji leta s istom kamerom i istim senzorom,
  • kontinuirani satelitski snimci u elektronskom obliku napravljeni istim senzorom u istoj putanji.
 
Predstavljanje više skupova podataka kao niz skupova je mogućnost koja se koristi da bi se održao pregled nad izvorima podataka. Na primjer, cijeli teritorij Hrvatske prekriva oko 11000 listova Digitalna ortofoto karta u mjerilu 1:5000 (DOF5). Svaki list se može predstaviti kao skup podataka, ali tada svaki list ima svoj zapis metapodataka i prilikom pretraživanja kataloga metapodataka se dobiva oko11000 rezultata. Ako se oko 11000 skupova podataka predoči kao jedan niz skupova, dobiva se jedan zapis metapodataka i jedan rezultat prilikom pretraživanja. Pri tome treba imati na umu da u nizu skupova nisu opisani svi detaljniji podaci specifični za pojedini list DOF5. Na primjer, datum snimanja za oko 11000 listova nije isti jer avion ne može izvršiti snimanje cijelog teritorija Hrvatske u jednom danu, a toznači da su se i meteorološki uvjeti mijenjali, kvaliteta snimaka i dr. Treba li svaki list DOF5 tretirati kao skup podataka ili tretiratikao jedan niz skupova prostornih podataka treba procijeniti na osnovu potrebe najznačajnije grupe korisnika i analize troškova i koristi. Pri tome treba voditi računa i o održavanju i ažuriranju metapodataka.
usluga service
003
Informacije se odnose na mogućnost koju poslužitelj usluge omogućuje korisniku usluge entiteta kroz skup sučelja, a koje definiraju ponašanje, kao što je to u slučaju korištenja.Usluga prostornih podataka je mogućnost pristupa podacima koju davatelj usluga daje korisniku kroz korisničko sučelje.