Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

MD_MaintenanceFrequencyCode<>

Br.
Naziv/Naziv uloge
XML vrijednost
Domenski kod  Opis
1
 
MD_MaintenanceFrequencyCode
MaintFreqCd
Učestalost kojom se modifikacije i brisanja podataka provode nakon prvog publiciranja.
2
kontinuirano
continual
001
Podaci se kontinuirano ažuriraju.
3
dnevno
daily
002
Podaci se ažuriraju svaki dan
4
tjedno weekly
003
Podaci se ažuriraju tjedno.
5

dvotjedno

fortnightly
004
Podaci se ažuriraju svaka dva tjedna.
6
mjesečno monthly
005
Podaci se ažuriraju svaki mjesec.
7
tromjesečna quarterly
006
Podaci se ažuriraju svaka tri mjeseca.
8
polugodišnje biannually
007
Podaci se ažuriraju dva puta godišnja.
9
godišnje annually
008
Podaci se ažuriraju svake godine.
10
prema potrebi asNeeded
009
Podaci se ažuriraju kada se smatra potrebno.
11
neredovito irregular
010
Podaci se ažuriraju u intervalima koji su nepravilnog trajanja.
12
neplanirano notPlanned
011
Nema planova za ažuriranje podataka.
13
nepoznato
unknown
012
Učestalost održavanja podataka nije poznata.