Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

CI_RoleCode<>

Naziv
XML vrijednost
Domenski kod
Opis
 
CI_RoleCode
RoleCd
Funkcija koju obnaša odgovorna strana.
  poslužitelj   izvora
  resourceProvider
001
  
Strana koja poslužuje izvor.
Osoba ili organizacija odgovorna za dostupnost izvora podataka. Za razliku od distributera podataka koji aktivno distribuira izvor podataka na zahtjev   korisnika.
  skrbnik
  custodian
002
Strana koja prihvaća skrb za izvor i osigurava prikladnu brigu i održavanje   izvora.
Osoba ili organizacija odgovorna za brigu i održavanje izvora podataka.
  vlasnik
  owner
003
Strana koja je vlasnik izvora.
Osoba ili organizacija na koju glase intelektualna prava vlasništva.
  korisnik
  user
004
Strana koja je korisnik izvora.
Osoba ili organizacija koja je, ili može biti, ključni korisnik izvora.
  distributer
  distributor
005
Strana koja je distributer izvora.
Osoba ili organizacija odgovorna za distribuciju izvora podataka. Distributer podataka nije neophodno vlasnik podataka.
  stvaratelj
  originator
006
Strana koja je stvorila izvor.
Osoba ili organizacija koja je stvorila izvor podataka. Može biti ista kao i   autor, ali u slučaju ako je izvor podataka zasnovan na drugim izvorima   stvaratelj ne može biti autor.
  kontaktna   točka
  pointOfContact
007
Strana koja se može kontaktirati da bi se dobile informacije o izvoru   podataka ili da bi se izvor preuzeo.
Osoba ili organizacija koja se može kontaktirati da bi se dobili podaci o   izvoru.
  glavni   istraživač
  principalInvestigator
008
Ključna strana odgovorna za prikupljanje informacija i obavljanje istraživanja.
Ključna osoba odgovorna za prikupljanje informacija i provođenje istraživanja koja rezultiraju izvorom podataka. Imenovi glavni istraživač   ili menađer projekta ili vodeći znanstvenik.
  obrađivač
  processor
009
Strana koja je obradila podataka na način da je izvor izmijenjen.
Osoba ili organizacija koja obrađuje podatke u trenutno opisani oblik.   Primjenjuje se samo ako su podaci naknadno obrađeni ili modificirani.
  izdavač
  publisher
010
Strana koja izdaje izvor.
Osoba ili organizacija koja je objavila izvor.
  autor
  author
011
Strana koja je autor izvora.Strana koja je autorizirala izvor podataka. Češće se navodi strana koja je   objavila izvor podataka nego strana koja je autor "sirovih" podatka. Na   primjer, kao autor se navodi osoba ili grupa ili organizacija koja je   stvorila, kreirala skup podataka (prikupila podatke iz više izvora i kreirala izvor podataka) ili objavila uslugu pregledavanja.