Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Elementi metapodataka NIPP-a

Element
Opis
Broj broj elementa metapodataka NIPP-a
Ime
ime elementa metapodataka NIPP-a
Definicija
definicija elementa metapodatka NIPP-a
INSPIRE ekvivalent
ukoliko postoji, navodi se ime ekvivalentnog INSPIRE elementa metapodatka iz INSPIRE Metadata Implementing Rules (v. 1.3)
Usporedba s INSPIRE-om
naznačuje da li je element metapodatka NIPP-a ekvivalentan ili različit u usporedbi s INSPIRE-om
ISO ekvivalent
ukoliko ISO ekvivalent postoji, navodi se element metapodataka brojem i imenom iz ISO/TC211 19115/19119 normama
Usporedba s ISO-om
naznačuje je li element metapodatka NIPP-a ekvivalentan ili različit u usporedbi s ISO/TC211 19115/19119 normama
XPath
XPath izraz označava XML-path elementa metapodatka u ISO 19115/19119 UML modelu
NIPP obveza ili obveza​
označava je li element metapodatka obvezan (O) (eng. Mandatory, M) ili uvjetan (U) (eng. Conditional, C)
NIPP brojčanost ili brojčanost
definira koliko vrijednosti može poprimiti element metapodataka
Vrsta podataka
specifikacija vrijednosti domene s operacijama dozvoljenim sa vrijednostima domene
Domena
dopušten skup vrijednosti elementa metapodatka
Primjer
primjer vrijednosti elementa metapodataka koji ilustrira konkretnu primjenu
Provedbene upute
primjedba ili naznaka koju treba razmotriti prilikom implementacije elementa metapodataka