Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Hrvatski sabor usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Hrvatski sabor je na svojoj 16. sjednici održanoj 21. veljače 2020. godine jednoglasno usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sa 88 glasova „za“ na prvom čitanju.

Vlada Republike Hrvatske je podnijela dana 30. siječnja 2020. godine Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, te se nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 12. veljače 2020. godine pristupilo glasovanju na navedenoj 16. sjednici.

Temeljem Prijedloga zakona usklađuje se Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sa Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.

Također se mijenjaju odredbe Zakona u dijelu koji se odnosi na propisani sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kako bi se postigao učinkovitiji rad Vijeća te se Zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.