Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usvojen Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Dana 9. travnja 2020. godine na svojoj 223. sjednici, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.
 
Nacrtom konačnog prijedloga zakona mijenja se sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a) u cilju postizanja učinkovitijeg rada Vijeća, kao i nadležnosti Nacionalne kontaktne točke u pogledu izvještavanja država članica prema Europskoj komisiji. Time se usklađuje postojeći Zakon s Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.
 
Također, ovim prijedlogom zakona ujedno se važeći Zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata NIPP-a.