Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Anketa o zadovoljstvu korisnika NIPP-om

Kako bi što više prilagodili proizvode NIPP-a krajnjim korisnicima, Nacionalna kontaktna točka u sklopu provedbe ciljeva iz Strategije NIPP-a 2020. provodi kratku, anonimnu anketu o zadovoljstvu korisnika NIPP-om. Da bi koristi i prednosti došle do izražaja, NIPP prvenstveno mora zadovoljavati potrebe i zahtjeve krajnjih korisnika.

Anketa sadrži pitanja o zadovoljstvu korisnika svih aspekata NIPP-a, od njegovih proizvoda, podataka, metapodataka, prijenosa znanja sve do prisutnosti u javnosti.

Molimo Vas da odvojite 5 minuta i davajući svoj doprinos, pomognete nam u prilagodbi proizvoda NIPP-a krajnjim korisnicima, tj. Vama.
 
Anketa je namijenjena svim korisnicima i široj javnosti te je dostupna na sljedećoj poveznici.