Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11. i 1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. i 2020.“ kojima se iz Europskog socijalnog fonda sufinancira projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“.

Osnovni cilj projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ je ojačati kapacitete Državne geodetske uprave na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora te podignuti razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a".
Trenutne aktivnosti širenja svijesti o infrastrukturama prostornih podataka, koje se provode na nacionalnoj razini, nisu dovoljne te je posebna pažnja potrebna za doprijeti do područne (regionalne) i lokalne razine kako bi se uključili u uspostavu i provedbu NIPP-a. Prema Zakonu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020), subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u svom djelokrugu imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka. Subjekti NIPP-a obvezni su učiniti svoje prostorne podatke i usluge dostupnima u okviru NIPP-a. Upravo s ciljem povećanja broja subjekata NIPP-a s područne i lokalne razine, u sklopu aktivnosti projekta, DGU će educirati svoje službenike koji rade na poslovima NIPP-a te zaposlenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavanjem 6 radionica te 2 konferencije. Projekt će ojačati i kapacitete Nacionalne kontaktne točke (DGU) u područjima koja su trenutno prepoznata kao nedostatna, a vezana su uz licenciranje, uvjete korištenja prostornih podataka te načine naplate mrežnih usluga, koji su prema Zakonu o NIPP-u dio NIPP-a.

 
Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali
Korisnik projekta: Državna geodetska uprava
Ukupna vrijednost projekta: 694.222,64 kn
Iznos koji sufinancira EU: 590.089,24 kn
Razdoblje provedbe projekta: od veljače 2019. godine do lipnja 2021. godine
Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Osnovni cilj projekta je ojačati postojeće kapacitete Državne geodetske uprave na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora te podignuti razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga.
Voditelj projekta: Tomislav Ciceli, tomislav.ciceli@dgu.hr
Elementi projekta:
  • Analiza postojećeg stanja i načina rada NIPP-a te znanja zaposlenika DGU-a i subjekata NIPP-a
  • Jačanje kapaciteta službenika DGU-a
  • Održavanje radionica i konferencija u svrhu podizanja razine znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr
 

Provedbom projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ korak smo bliže ka ispunjenju sveukupnog cilja NIPP-a, a to je identificirati i uključiti u NIPP sve prostorne podatke s nacionalne, područne (regionalne) i lokalne razine te ih učiniti dostupnima na jednom mjestu za pretragu, pregled, preuzimanje, transformaciju i pozivanje krajnjim korisnicima tijelima javne vlasti i građanima putem Geoportala NIPP-a.
 
Lenta Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Državne geodetske uprave.