Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uključenje jedinica lokalne i regionalne samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka

Državna geodetska uprava je kao Nacionalna kontaktna točka za NIPP i INSPIRE pokrenula aktivnosti prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako bi se temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20) uključili kao subjekti u NIPP. Prema članku 5. navedenog Zakona, subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka. Subjekti NIPP-a dužni su prijaviti izvore prostornih podataka za koje su nadležni, u okviru tematskog obuhvata NIPP-a, u Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a te u Katalog metapodataka na geoportalu NIPP-a.
 
Slika prikazuje proces uključenja subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP.
Proces uključenja subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP

Tijekom dosadašnjeg rada i razvoja NIPP-a uključeni su subjekti s nacionalne razine i tek mali broj jedinica lokalne i regionalne samouprave. Upravo stoga, Nacionalna kontaktna točka, provodi navedene aktivnosti kako bi podigla razinu svijesti o NIPP-u na lokalnoj i regionalnoj razini te uključila veći broj jedinica lokalne i regionalne samouprave te prostornih podataka iz njihove nadležnosti u NIPP.

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Državna geodetska uprava organizirati će radionice koje će podržavati uključivanje novih subjekata sa regionalne i lokalne razine.