Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usvojeno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 241. sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine donijela je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu. Državna geodetska uprava, sukladno obvezama temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), izradila je prijedlog Izvješća o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu te ga je uputila Vijeću NIPP-a na usvajanje, a potom na prihvaćanje Vladi RH.
 
Slika prikazuje glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka na 241. sjednici Vlade Republike Hrvatske.
 
Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu daje pregled zakonskih, institucionalnih i provedbenih aktivnosti u okviru NIPP-a koji temelje ima u Direktivi 2007/2/EZ, kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih informacija u Europskoj zajednici (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE direktiva). U Izvješću je istaknut vidljiv napredak u uspostavi NIPP-a koji se očituje u većoj dostupnosti prostornih podataka javnog sektora na transparentan i interoperabilan način putem Geoportala NIPP-a. Bilježi se znatan porast broja mrežnih usluga prijavljenih u NIPP tijekom 2019. godine, koji je u odnosu na 2018. godinu veći za 32%. Redovito se održavaju Registri NIPP-a pa je do kraja 2019. godine u Registru subjekata NIPP-a upisano 37 različitih institucija, koji su Registar izvora prostornih podataka NIPP-a prijavili 423 različita izvora prostornih podataka. Državna geodetska uprava održala je niz radionica i godišnju konferenciju u cilju edukacije, jačanja kapaciteta i širenja svijesti o NIPP-u.
 
Slika prikazuje broj mrežnih usluga u Katalogu metapodataka NIPP-a, odnosno odnos između 2018. godine kada je bila 141 mrežna usluga i 2019. godine kada je bilo 186. mrežnih usluga.

U studenom 2019. godine pušten je u rad preglednik GeoHrvatska koji na jednostavan i intuitivan način omogućava korisniku da uz pomoć svoje lokacije upozna i istraži prostor koji ga okružuje, i to korištenjem službenih prostornih podataka subjekata NIPP-a.

Tijekom 2019. godine, Državna geodetska uprava potpisala je dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinancirana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je ojačati postojeće kapacitete Državne geodetske uprave na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora te podignuti razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Projekt „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a osnovni cilj ovog projekta je povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima.
 
Pored navedenih aktivnosti i ostvarenog napretka potrebna su daljnja ulaganja javnopravnih tijela kako bi prostorni podaci bili dostupni za ponovnu uporabu te kako bi se ispunile obveze u pogledu provedbe Direktive INSPIRE.
 
Sjednicu Vlade Republike Hrvatske na kojoj je usvojeno Izvješće možete pogledati putem poveznice.