Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Treći ciklus radionica pod zajedničkim nazivom “Uključenje JLP(R)S u NIPP“

Kako bi se olakšao postupak uključenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP, Državna geodetska uprava organizira treći ciklus radionica u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Treći ciklus radionica obuhvaća 29. i 30. NIPP radionicu koje će se održati 14. i 20. travnja 2021. u obliku virtualnih radionica putem platforme Microsoft Teams. Ovaj ciklus radionica predstavlja cjelinu s dva prethodna ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje JLP(R)S u NIPP“. Cilj ovih radionica je upoznavanje predstavnika JLP(R)S s NIPP-om kroz teorijske i zakonske osnove, te obvezama koje iz njih proizlaze, kako bi se olakšao cjelokupni postupak uključenja subjekata u NIPP. Na dosadašnjim radionicama sudjelovalo je preko 190 predstavnika JLP(R)S.

Radionice će sadržavati niz predavanja usmjerenih na uspostavu, razvoj i održavanje NIPP-a, s posebnim osvrtom na Registri NIPP-a, Geoportal NIPP-a, mrežne usluge i preglednik GeoHrvatska. Također je previđeno vrijeme za interakciju sa sudionicima, odnosno kratki anonimni upitnik, kako bi se dobile povratne informacije od strane sudionika o poznavanju i razumijevanju NIPP-a.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11. i 1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. i 2020.“ kojima se iz Europskog socijalnog fonda sufinancira projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ u okviru kojeg se organizira ovaj novi, treći ciklus NIPP radionica.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali