Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usvojeno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. godinu

Na svojoj 69. sjednici održanoj 16.7.2021. Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. godinu.

Kako bi ispunila obveze temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), Državna geodetska uprava je izradila prijedlog Izvješća za 2020. godinu te ga je uputila Vijeću NIPP-a na usvajanje. Vijeće NIPP-a je na svojoj sjednici održanoj 31. svibnja 2021. jednoglasno usvojilo ovo godišnje Izvješće, te ga je potom podnijelo Vladi RH na prihvaćanje.
 
Slika prikazuje glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, dr. sc. Damira Šanteka na 69. sjednici Vlade Republike Hrvatske

Izvješće donosi sažet pregled aktivnosti u svim područjima, a posebice onima koje se odnose na zakonodavni, institucionalni i tehnički okvir te na jačanje kapaciteta i širenje svijesti o NIPP-u u 2020. godini. Poseban je naglasak stavljen na provedbu projekata „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ i „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ koji su imali za cilj povećanje broja subjekata NIPP-a kroz uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP te povećanje dostupnosti prostornih podataka tijela javne vlasti kroz razvoj mrežnih usluga, što i dalje predstavlja najslabiju točku u razvoju NIPP-a Republike Hrvatske.
Slika prikazuje porast broja prijavljenih subjekata i izvora NIPP-a u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u Registrima NIPP-a
Slika prikazuje porast broja prijavljenih subjekata i izvora NIPP-a u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu na Geoportalu NIPP-a
Državna geodetska uprava, kao Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE-a, kontinuirano radi na aktivnostima uspostave NIPP-a i provedbi Direktive INSPIRE u Republici Hrvatskoj. S tim je ciljem u 2020. godini ostvareno povećanje broja subjekata i dostupnih izvora, no potrebno je daljnje zalaganje svih subjekata NIPP-a kako bi se podigla razina dostupnosti i interoperabilnosti prostornih podataka. Navedeno je moguće ostvariti kroz razvoj mrežnih usluga i ispunjavanjem zahtjeva propisanih Direktivom INSPIRE. U Izvješću je upravo jačanjem razvoja mrežnih usluga te uključivanjem novih subjekata i izvora s regionalne i lokalne razine u NIPP naznačeno težište uspostave NIPP-a u narednom razdoblju.