Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održana treća sjednica Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Slika prikazuje sudionike održane treće sjedince Vijeća NIPP-a


Dana 7. prosinca 2021. godine održana je, u virtualnom okruženju, treća sjednica sedmog saziva Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a).

Predsjednik Vijeća NIPP-a, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i članica Vijeća NIPP-a mr. sc. Ljerka Marić izvijestili su članove Vijeća NIPP-a i ostale nazočne o izrađenom strateškom dokumentu „Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.“

Glavni cilj Strategije bio je dati smjernice uspostave NIPP-a, s posebnim osvrtom na provedbu Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108/1,25.04.2007.), za vremensko razdoblje od 2017. – 2020., a uključuje definiciju vizije, misije, analizu trenutnog stanja, razvojne prioritete NIPP-a, pregled strateških ciljeva te vremenski okvir. U Strateškom planu navedeni su operativni ciljevi koje je trebalo ostvariti tijekom godina, kao i pokazatelji za ocjenu napretka u razvoju.
Slika prikazuje prosječnu ostvarenost po pojedinom strateškom cilju
 
Nakon rasprave o rezultatima Strategije NIPP-a 2020. navedeno Izvješće je jednoglasno usvojeno. Predsjednik Vijeća dr.sc. Damir Šantek naglasio je da je i dalje potreban angažman svih subjekata NIPP-a kako bi sve aktivnosti i ciljevi koji proizlaze iz Zakona o NIPP-u bili izvršeni. Nakon usvajanja Izvješća, isto će biti upućeno Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.
 
Na Sjednici je spomenuta i uspješna organizacija Dana IPP-a 2021.