Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vlada Republike Hrvatske prihvatila Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije NIPP-a 2020. i Strateškog plana NIPP-a za razdoblje 2017. – 2020.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 94. sjednici, održanoj 5. siječnja 2022. g., prihvatila Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave na 94. sjednici Vlade Republike Hrvatske

Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao tijelo Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), u skladu s točkom III. Odluke o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017.-2020. (NN br. 96/17)., Vladi Republike Hrvatske podnijelo je Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. (Strategija) i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. - 2020. (Strateški plan).

Nositelj mjera Strategije bila je Državna geodetska uprava, a sunositelji pojedinih aktivnosti iz Strateškog plana bili su subjekti NIPP-a (tijela javne vlasti koja u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti stvaraju prostorne podatke) i tijela NIPP-a.

Glavni cilj Strategije bio je dati smjernice uspostave NIPP-a, s posebnim osvrtom na provedbu Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108/1, 25.4.2007.) (Direktiva INSPIRE), a u Strateškom planu bili su navedeni operativni ciljevi koje je trebalo ostvariti tijekom godina kao i pokazatelji za ocjenu napretka u razvoju NIPP-a.
 
Slika prikazuje porast broja izvora na Geoportalu NIPP-a u razdoblju provođenja Strategije NIPP-a

Usvojeno Izvješće daje pregled provedenih aktivnosti po strateškim ciljevima te ostvarene vrijednosti pokazatelja. Za istaknuti je da su učinjeni veliki pomaci u otkrivanju i dostupnosti prostornih podataka, a s obzirom na krajnji cilj NIPP-a (učiniti prostorne podatke svih tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj dostupnim za korištenje putem mrežnih usluga), potrebna su daljnja ulaganja i aktivnosti kako bi se razvile mrežne usluge prostornih podataka, čime bi se omogućila njihova široka primjena. Također, posebnu pozornost treba obratiti na dio prostornih podataka koje je Europska komisija odredila kao visoko prioritetne, a to su podaci određeni okolišnim direktivama.
 
Slika prikazuje prosječnu ostvarenost strateških ciljeva

94. sjednica Vlade Republike Hrvatske dostupna je putem poveznice.