Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljeno Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije NIPP-a 2020. i Strateškog plana NIPP-a za razdoblje 2017.-2020.

Temeljem Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017.-2020. Državna geodetska uprava kao Nacionalna kontaktna točka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) objavljuje navedeno Izvješće na mrežnim stranicama NIPP-a. Zaključak kojim se ovo Izvješće prihvaća donijela je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 94. sjednici održanoj 5. siječnja 2022.

Izvješćem o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije NIPP-a 2020. i Strateškog plana NIPP-a za razdoblje 2017.-2020. (Izvješće) sumirane su aktivnosti subjekata NIPP-a usmjerenih na ostvarenje zadanih strateških ciljeva te je vidljivo da je od sedam strateških ciljeva u razdoblju provođenja Strategije većina ostvarena u zadovoljavajućem postotku, dok je jedan ostvaren 50%.

Izvješće također sadrži usporedbe planiranih i ostvarenih pokazatelja te je dan detaljni prikaz radnji koje su poduzeli subjekti NIPP-a u svrhu ispunjenja pojedinog strateškog cilja, kao i pridruženih iznosa planiranih i utrošenih financijskih kapaciteta po pojedinom strateškom cilju. Iako je vidljiv napredak u broju prijavljenih izvora na Geoportalu NIPP-a, komponenta njihove dostupnosti putem mrežnih usluga,  posebice INSPIRE usklađenih mrežnih usluga nije cjelovita, tj nedostaje u određenom dijelu.
 
Slika prikazuje brojeve prijavljenih izvora u Katalogu metapodataka na Geoportalu NIPP-a po godinama
 
Slika prikazuje brojčane iznose planiranih i ostvarenih pokazatelja

Poseban je osvrt dan na status Republike Hrvatske u odnosu na ostale zemlje članice Europske unije temeljem ostvarenih rezultata provedbe Strategije, a zaključno je naročito istaknuta potreba za daljnjim nastavkom provođenja aktivnosti, kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati na razini Europske unije i ispunile odredbe Zakona o NIPP-u i direktive INSPIRE.
 
Slika prikazuje porast broja izvora na Geoportalu NIPP-a u razdoblju prije i za vrijeme provođenja Strategije

Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije NIPP-a 2020. i Strateškog plana NIPP-a za razdoblje 2017.-2020. je dostupno na mrežnim stranicama NIPP-a putem sljedeće poveznice.