Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

SpatialDataServiceType<>

Br.
Naziv/Naziv uloge
XML vrijednost
Domenski kod  Opis
1
pronalaženje
discovery
001
Usluga pronalaženja omogućuje pronalaženje skupova, nizova skupova i usluga prostornih podataka na osnovu sadržaja metapodataka te prikazuje sadržaj metapodataka.
2
pregled
view
002
Usluga pregleda omogućuje barem prikaz, navigaciju, povećavanje/smanjivanje, pomicanje ili preklapanje vidljivih skupova podataka te prikaz legende i relevantnih podataka.
3 preuzimanje download 003 Usluga preuzimanja omogućuje kopiranje skupova prostornih podataka, ili njihovih dijelova, da bi se preuzeli i, ako je provedivo, da bi im se direktno pristupalo. 
4 transformacija transformation 004 Usluga transformacije omogućuje transformaciju izvora prostornih podataka da bi se postigla veća interoperabilnost. 
5 pozivanje invoke 005 Usluga pozivanja prostornih podataka dozvoljava definiranje i ulaza i izlaza podataka očekivanih od prostorne usluge te postupka ili kombinirane lančane usluge sastavljene od više usluga. Ova usluga također omogućuje definiranje vanjskog sučelja za lanac mrežnih usluga ili postupaka.
6 ostale other 006 Ostale usluge.