Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

QualityOfServiceCriteria<>

Br.
Naziv/Naziv uloge
XML vrijednost
Domenski kod  Definicija
1
dostupnost
availability
001
Opisuje postotak vremena u kojemu je usluga dostupna.
2 izvedba performance 002 Opisuje kako se brzo zahtjev usluge prostornih podataka može riješiti.
3 kapacitet capacity 003 Opisuje najveći mogući broj istovremenih zahtjeva koje je moguće riješiti uz navedenu izvedbu.