Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

LimitationsOnPublicAccess<>

Br.
Naziv/Naziv uloge
XML vrijednost
Domenski kod  Definicija
1
ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (a) INSPIRE Direktive
INSPIRE_Directive_Article13_1a
001
Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na povjerljivost postupaka tijela javne vlasti, ako je takva povjerljivost propisana zakonom.
2
ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (b) INSPIRE Direktive
INSPIRE_Directive_Article13_1b
002
Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na međunarodne odnose, državnu sigurnost ili nacionalnu obranu.
3 ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (c) INSPIRE Direktive INSPIRE_Directive_Article13_1c 003 Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na tijek pravde, mogućnost da svaka osoba ima pošteno suđenje ili mogućnost tijela javne vlasti da provodi istragu kaznene ili disciplinske prirode.
4 ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (d) INSPIRE Direktive INSPIRE_Directive_Article13_1d 004 Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na povjerljivost poslovnih ili industrijskih informacija, ako je takva povjerljivost propisana nacionalnim pravom ili pravom Zajednice za zaštitu zakonitog gospodarskog interesa, uključujući i državni interes u održavanju povjerljivosti statističkih podataka i tajnosti poreza.
5 ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (e) INSPIRE Direktive INSPIRE_Directive_Article13_1e 005 Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na prava intelektualnog vlasništva.
6 ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (f) INSPIRE Direktive INSPIRE_Directive_Article13_1f 006 Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na povjerljivost osobnih podataka i/ili dokumenata u vezi s fizičkom osobom kada takva osoba nije pristala na otkrivanje informacija javnosti, ako je takva povjerljivost propisana nacionalnim pravom ili pravom Zajednice.
7 ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (g) INSPIRE Direktive INSPIRE_Directive_Article13_1g 007 Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na interese ili zaštitu bilo koje osobe koja dostavi traženu informaciju na dobrovoljnoj osnovi a da je se može ili ne može staviti pod zakonsku obvezu da to učini, osim ako ta osoba nije pristala na objavu dotičnih informacija.
8 ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (h) INSPIRE Direktive INSPIRE_Directive_Article13_1h 008 Javni pristup izvoru prostornih podataka negativno bi utjecao na zaštitu okoliša na koji se takva informacija odnosi, kao što je primjerice položaj rijetkih vrsta.
9 nema ograničenja javnom pristupu noLimitations 009 Nema ograničenja javnom pristupu izvoru prostornih podataka