Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vlada RH prihvatila Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) za 2021. godinu

Kako bi ispunila obveze temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20), Državna geodetska uprava je izradila prijedlog Izvješća za 2021. godinu te ga je uputila Vijeću NIPP-a na usvajanje, a potom na prihvaćanje Vladi RH. Izvješće je usvojeno na 112. sjednici Vlade, održanoj 8. travnja 2022. godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2021. godinu.

Pristup detaljima vijesti o prihvaćanju Izvješća za 2021. godinu

Izvješće donosi sažet pregled aktivnosti u svim područjima, a posebice onima koje se odnose na zakonodavni, institucionalni i tehnički okvir te na jačanje kapaciteta i širenje svijesti o NIPP-u u 2021. godini. Tijekom navedene godine završena su dva projekta financirana iz Europskih fondova, broj novih subjekata koji su aktivno uključeni u prezentiranje svojih podataka putem Geoportala NIPP-a porastao je za 64% dok je broj novih izvora dostupnih za pretraživanje porastao za 72%. Nastavljene su i aktivnosti na pregledniku GeoHrvatska. Tijekom 2021. godine odrađen je veliki broj aktivnosti i na dizanju svijesti kao i promociji NIPP-a kroz radionice, konferenciju te tisak edukativnih materijala. Razina interoperabilnosti je tijekom 2021. godine mjerljivo porasla, čak 65% novih mrežnih usluga na Geoportalu NIPP-a.
 
Neovisno od gore navedenog, Republika Hrvatska i dalje treba poduzimati aktivnosti na povećanju broja interoperabilno dostupnih prostornih podataka što zahtjeva ozbiljan angažman Nacionalne kontaktne točke, a najvećim dijelom angažman subjekata NIPP-a koji su obvezni razviti interoperabilne mrežne usluge prostornih podatka. Uz navedenu aktivnost povećanja interoperabilno dostupnih prostornih podataka u narednom razdoblju, dodatni izazov predstavljat će i uključivanje jedinica lokalne i regionalne(područne) uprave u NIPP i poticanje jačeg angažmana već evidentiranih tijela državne i javne uprave na uspostavi novih te poboljšanju kvalitete postojećih izvora.

Slika prikazuje graf promjene u Registrima NIPP-a od 2020. do 2021. godine


Isječak iz 112. sjednice Vlade Republike Hrvatske i prezentaciju kojom je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. predstavio Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka možete pogledati putem videa.