Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Održan bilateralni sastanak između NKT-a i JRC-a

Predstavnici nacionalne kontaktne točke za INSPIRE su se sastali krajem svibnja 2022. godine u virtualnom okruženju sa predstavnicima JRC-a kako bi raspravili o otvorenim pitanjima u provedbi Direktive INSPIRE.

Glavne teme sastanka su bile vezane za prikaz skupova podataka, odnosno njihova dostupnost za preuzimanje na Inspire Geoportalu kao i rezultati ovogodišnjeg Izvješća o praćenju. Poseban naglasak je stavljen na prikaz usluga koje imaju neku vrstu autorizacije odnosno zaštite pristupa i njihovu vidljivost na Inspire Geoportalu.

Takve zaštićene usluge se ne prikazuju na Inspire Geoportalu i ne donose bodove na godišnjem praćenju budući da je svrha samog geoportala omogućiti jednostavan i lagan pristup podacima koji su javno dostupni. Treba naglasiti da je stav JRC-a i EK takav da zemlje članice mogu ograničiti pristup mrežnim uslugama jedino u skladu sa člankom 13 Direktive, a u svim drugim slučajevima se zagovara stav otvornog pristupa uslugama i podacima bez postavljanja bilo kakve vrste zaštite (lozinke ili tokena), što je i u skladu sa Direktivom o otvorenim podacima.