Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Studijski posjet predstavnika institucija nadležnih za katastar Republike Moldove Državnoj geodetskoj upravi

Od 6. do 10. lipnja 2022. predstavnici  Agencije za zemljišne odnose i katastar (ALRC) i Javnog  poduzeća za geodeziju, tehnička istraživanja i katastar (S.E. INGEOCAD) iz Republike Moldove su bili u posjeti Državnoj geodetskoj upravi kako bi se upoznali s aktivnostima Državne geodetske uprave, a naročito s načinom provedbe Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj.
 
posjet delegacije Moldavije DHMZ-u

Studijski posjet organiziran je u okviru EU financiranog Twinning projekta „Unaprjeđenje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi prema standardima EU“ koji Državna geodetska uprava od rujna 2020. godine uspješno provodi s partnerima: Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU), Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, GIS centrom kompetencija Agencije za poduzetništvo Kraljevine Nizozemske, Nizozemskim katastrom te Glavnim uredom za geodeziju i kartografiju Republike Poljske.
 
posjet delegacije Moldavije DGU

Osim posjeta Državnoj geodetskoj upravi, predstavnici navedenih institucija iz Republike Moldove su se upoznali s radom Geodetskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Grada Zagreba, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i Hrvatske gorske službe spašavanja.
 
posjet delegacije Moldavije fakultetu


posjet delegacije Moldavije DGU

posjet delegacije Moldavije DGU

posjet delegacije Moldavije Gradu Zagrebu

posjet delegacije Moldavije GSS-u

posjet delegacije Moldavije DGU

posjet delegacije Moldavije APPRRR-u